Kapsaicyna

Kapsaicyna to organiczny związek chemiczny, wykazujący niezwykle zróżnicowane działanie na ludzki organizm. Najważniejsze z nich są jednak właściwości drażniące oraz przeciwbólowe. Poza tym, kapsaicyna wywiera znaczny wpływ na termoregulację oraz metabolizm tkanki tłuszczowej. Mniej istotne, choć również podkreślane, okazuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe, antyoksydacyjne oraz hipotensyjne. Wiele mówi się również o wpływie kapsaicyny na rozwój nowotworów. Nadal stanowi to jednak kwestię sporną. Mimo różnorodności działań tego organicznego związku chemicznego, jedynie niektóre wykorzystywane są w praktyce. Najbardziej powszechne wykorzystanie kapsaicyny w przemyśle farmaceutycznym odbywa się w przypadku wyrobu leków przeciwbólowych. Stanowi ona ponadto składnik aktywny wielu kremów, maści, a także plastrów, które stosuje się w ramach leczenia bólu przewlekłego, głównie w przypadku bólów mięśniowo-stawowych, nerwobólów, czy reumatoidalnych zapaleń stawowych. Na niewielką skalę wykorzystuje się kapsaicynę przy zmniejszaniu masy ciała.

Kapsaicyna a łagodzenie bólu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat przeprowadzono liczne badania, który wykazały, że mechanim działania kapsaicyny w znacznej mierze polega na jej oddziaływaniu wraz z receptorami czuciowymi TRPV1, które występuja w błonach komórek nerwowych i są odpowiedzialne za wywoływanie wrażenia bólu, jako odpowiedzi na bodźce fizyczne. Receptory te nazywane są również „kapsaicynowymi”. Mechanizm łagodzenia bólu polega zatem na zdolności kapsaicyny do wiązania się z wymienionymi powyżej receptorami.

Kapsaicyna a zmniejszanie masy ciała

Obecnie istnieje wiele środków farmakologicznych, których zadaniem jest wspomaganie zmniejszania masy ciała. Kapsaicyna to środek, który w przyszłości ma się okazać rewolucyjnym rozwiązaniem w tej właśnie kwestii. Dzięki badaniom i doświadczeniom przeprowadzonym na szczurach przez zespół koreańskich naukowców z Daegu University, udowodniono, że stężenia białek, które są związane z metabolizmem tłuszczów oraz termogenezą, ulegają znacznym zmianom podczas stosowania kapsaicyny. Wykazano, że działania tego alkaloidu prowadzą do zmniejszania ilości tkanki tłuszczowej, a tym samym do spadku masy ciała. Badania przeprowadzane były także na ludziach. W większości przypadków kapsaicyna wykazała działanie odchudzające. Niestety bardzo częstym zjawiskiem okazał się ponowy wzrost masy po etapie odchudzania. Należy jednak zaznaczyć, że efekty stosowania kapsaicyny w tym celu badane były raczej przez krótki czas. Nie ma zatem pewności, jak wpływa ona na masę ciała podczas dłuższego stosowania. Mimo, iż na rynku japońskim oraz amerykańskim pojawiły się już preparaty odchudzające zawierające kapsaicynę, nie ma całkowitej pewności o ich skuteczności oraz bezpieczeństwie stosowania. Wymaga to potwierdzenia kolejnymi badaniami naukowymi.

Acyclovir, lek na półpaśca - kliknij w obrazek, aby przejść do apteki

Acyclovir

Kapsaicyna a walka z nowotworami

W ciągu kilkunastu ostatnich lat badano antykancerogenne właściwości kapsaicyny. Wyniki tych badań potwierdziły jej hamujący wpływ na rozwój nowotworów: płuc, prostaty, okrężnicy, czerniaka oraz glejaka. Zaproponowane zostały również mechanizmy antynowotworowego działania tego alkaloidu. Naukowcy z Nottingham University dowiedli, iż kapsaicyna pobudza komórki nowotworowe do apoptozy, a więc do samozniszczenia. Atakuje ona ich mitochondria, które są odpowiedzialne za wytwarzanie energii. Udowodniono również, że inne, spokrewnione z kapsaicyną związki, jak na przykład waniloidy, mają możliwość wiązania z komórkami nowotworowymi, nie uszkadzając tych zdrowych.

Kapsaicyna a walka z drobnoustrojami

Udowodniono ponadto właściwości antybakteryjne kapsaicyny. Wykazano bowiem, iż hamuje ona rozwój różnych gatunków bakterii, takich jak: Salmonella typhimurium, czy Pseudomonas aeruginosa. Kapsaicyna hamuje także rozwój innych drobnoustrojów. Skala działania tego alkaloidu zależy przede wszystkim od jego stężenia oraz oporności, jaką wykazują na niego mikroorganizmy. Mechanizmy działania antybakeryjnego kapsaicyny są niestety ciągle mało znane. Do najważniejszych z nich należą jedynie: niszczenie struktury błony komórkowej, hamowanie ekspresji genów, które są odpowiedzialne za wzrost komórki, a także wywołanie stresu osmotycznego.